Silat Untuk Semua

Mulai 18 April 2016, Seni Gayung Fatani akan menyediakan artikel-artikel berkualiti untuk tatapan semua peminat silat di seluruh negara dan antarabangsa.

Artikel-artikel ini diperolehi daripada Tuan Guru Prof Mohamad Nizam Mohamed Shapie yang diterbitkan di laman web rujukan ilmu. Medium bahasa yang akan digunakan adalah Bahasa Inggeris (BI) yang mudah difahami oleh semua pembaca yang mempunyai asas BI.

Diharapkan para peminat berpuas hati dengan kupasan pengetahuan yang disediakan oleh pihak SGF.

Silat Untuk Semua.