SILAT vs PENCAK SILAT

CIRI-CIRI SILAT (Silat Melayu / Silat Malaysia)

 • Berasal dari Malaysia dan kawasan-kawasan yang mengamalkan Silat Melayu
 • Menggunakan Bahasa Malaysia.
 • Falsafah pendidikan silat adalah berasaskan kerohanian Islam.
 • Berasaskan kebudayaan Melayu termasuklah pakaian, senjata, muzik dan lain-lain.
 • Gerak dan bentuk Silat adalah berasaskan Bunga dan Tapak Empat dan diiringkan dengan pergendangan Silat Melayu yang dikenali sebagai Muzik Silat Baku Malaysia dan berlatarkan belakangkan sosio budaya Melayu, Islam.
 • Mempunyai Kurikulum Seni Silat Malaysia yang berasaskan Silat Melayu Asli Semenanjung Tanah Melayu.
 • Sukan SILAT adalah pertandingan Seni Silat Melayu, Silat Olahraga dan Silat Seni.

CIRI-CIRI PENCAK SILAT (Silat Indonesia)

 • Berasal dari Indonesia.
 • Menggunakan Bahasa Indonesia.
 • Falsafah pendidikan Pencak Silat TIDAK semestinya berasaskan Islam (sebagai contoh, guru-guru Pencak Silat di Bali mengamalkan aliran Pencak Silat Jawa berfalsafahkan kepada Hindu).
 • Berasaskan kebudayaan Indonesia.
 • Gerakan dan bentuk Pencak Silat lebih kepada kaedah jurusan.
 • Tidak mempunyai kurikulum pembelajaran Pencak Silat yang setara. Berbeza-beza mengikut aliran Pencak Silat tersendiri.
 • Sukan Pencak Silat adalah Tanding, Tunggal, Ganda dan Jurus Wajib.